help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 20 juli 1977 tot afwijking van de artikelen 126, 143bis en 149bis van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid ten voordele van de slachtoffers van sluitingen of van herstructureringen van ondernemingen tot stand gekomen tussen 1 januari en 31 december 1977


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/07/1977
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/09/1977
Pagina:11059
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking TT 01/01/1977 - 31/12/1977