help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 11 juni 1976 tot vaststelling van het niveau van de wetenschappelijke inrichting van de Staat : Koninklijk museum van het leger en van krijgsgeschiedenis dat onder het Ministerie van Landsverdediging ressorteert, en tot bepaling van de opdracht ervan


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/06/1976
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/06/1976
Pagina:8654
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/1976

Periode van geldigheid van 01/07/1976 tot 01/05/2014