help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 februari 1975 tot opheffing van het koninklijk besluit van 29 december 1956 houdende vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de personeelsleden der gesubsidieerde inrichtingen voor technisch onderwijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/02/1975
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/06/1975
Pagina:7908
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking