help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 21 maart 1975 tot wijziging van artikel 67 van het koninklijk besluit van 9 april 1965 betreffende de Pool van de zeelieden ter koopvaardij


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/03/1975
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/06/1975
Pagina:8177
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1975

Periode van geldigheid van 01/01/1975 tot ...