help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 5 juli 1976 tot vaststelling van de voorwaarden waarin sommige burgerlijke oorlogsinvaliden kunnen aanspraak maken op een vervroegd rustpensioen als arbeider, bediende of werknemer


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/07/1976
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/07/1976
Pagina:9167
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/1976

Periode van geldigheid van 01/07/1976 tot ...