help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 mei 1975 houdende vaststelling van de presentiegelden en vergoedingen toe te kennen aan de voorzitters en leden van de commissies van advies, de gespecialiseerde gewestelijke commissies van advies en de gespecialiseerde landelijke commissies van advies van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/05/1975
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/10/1975
Pagina:12359
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking