help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 23 juli 1976 houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds, betreffende zekere producten die onder de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal ressorteren, van de Bijlage en van de Protocollen 1 en 2, ondertekend te Brussel op 11 mei 1975


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/07/1976
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/06/1977
Pagina:8389
Advies van de Raad van State 12389
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking