help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux

Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Omzendbrief van 3 oktober 1990 betreffende de gedragscode als referentiebasis bij de beslissingen van de Vlaamse Regering inzake gemeentelijke plannen van aanleg die in toepassing van het bepaalde in punt 10 van het huishoudelijk reglement van de Vlaamse Regering d.d. 21 maart 1990 ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering worden overlegd


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/10/1990
Aard van de akte: Omzendbrief van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad Niet bekendgemaakt
Advies van de Raad van State --