help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 6. Dezember 2011 zur Förderung der Jugendarbeit

Decreet van 6 december 2011 ter ondersteuning van het jeugdwerk


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/12/2011
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/01/2012
Editie:1
Pagina:1708
Advies van de Raad van State 49386
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2012
Art. 14, eerste lid, 3°: 01/01/2013

Overgangsbepalingen: art. 74 tot 79

Periode van geldigheid van 01/01/2012 tot ...