help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 20 december 1993 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 mei 1978 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/12/1993
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/02/1994
Pagina:2338
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 04/02/1994 tot 01/04/1995