help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 november 1997 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 november 1993 betreffende het toezicht op het naleven van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake leefmilieu


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/11/1997
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/12/1997
Pagina:32748
Advies van de Raad van State 26952
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking