help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 10 augustus 1981 tot vaststelling van de subsidiecriteria van de universitaire opleiding in België voor de onderhorigen van de ontwikkelingslanden vanaf het academiejaar 1981-1982


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/08/1981
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/10/1981
Pagina:13087
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Begin van academiejaar 1981-1982