help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 30 januari 1973 betreffende het tuchtstelsel van het rijkspersoneel in dienst bij het Ministerie van Landsverdediging


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/01/1973
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/02/1973
Pagina:1809
Advies van de Raad van State 11787
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking en van toepassing op de hangende tuchtzaken (art. 3)

Periode van geldigheid van 10/02/1973 tot ...