help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Decreet van 10 december 1973 betreffende de officiële benaming van de taal gebruikt door de Vlaamse Gemeenschap]
Decreet van 10 december 1973 tot vaststelling van de officiële benaming van de Nederlandse taal


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/12/1973
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/04/1974
Pagina:5038
  • 13/07/1974 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State V
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 20/04/1974 tot ...
Opmerkingen Opschrift + parlementaire documenten: zie errata BS 13/07/1974.