help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 17 november 1972 tot toekenning van de rechtspersoonlijkheid voor het beheer van hun eigen vermogen aan de Nederlandstalige rijksscholen voor plastische kunsten te Koekelberg en Etterbeek


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/11/1972
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/02/1973
Pagina:2486
Advies van de Raad van State 11710
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking