help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 24 februari 1965 tot wijziging van de wetgeving op de rust- en overlevingspensioenen van het personeel der openbare diensten en tot het verlenen van vrijstelling van registratie- alsook van griffie- en zegelrecht voor akten met betrekking tot die pensioenen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/02/1965
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/03/1965
Pagina:2927
Advies van de Raad van State 8895