help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 16 september 1963 van de bestemming der bijkomende stortingen verricht in het kader van de wet van 12 juli 1957 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor bedienden, voor wat betreft de periode van 1 juli 1957 tot 31 december 1959


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/09/1963
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/10/1963
Pagina:9676
Advies van de Raad van State 8370
Inwerkingtreding / Uitwerking TT

Periode van geldigheid van 01/07/1957 tot 31/12/1959