help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 maart 1961 houdende vaststelling van de diensten die in aanmerking genomen worden voor het toekennen van weddeverhogingen aan het provinciaal en gemeentepersoneel geviseerd in artikel 71, § 1, eerste lid van de wet van 14 februari 1961


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/03/1961
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/04/1961
Pagina:2806
Advies van de Raad van State --