help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 4 augustus 1986 houdende fiscale bepalingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/08/1986
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/08/1986
Pagina:11408
Advies van de Raad van State 17147 + 17370 + 17376 + 17424 + 17448
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie artikel 51 en 116
Artikel 13, 1° en 3°: aanslagjaar 1988 (KB 15/12/1986)