help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 10 november 1996 houdende instemming met het Verdrag inzake verstandhouding en samenwerking tussen het Koninkrijk België en de Russische Federatie, ondertekend te Brussel op 8 december 1993


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/11/1996
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/03/1998
Pagina:6337
Advies van de Raad van State 23737
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking