help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Koninklijk besluit van 19 april 1991 betreffende de jaarrekening van instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening]
Koninklijk besluit van 19 april 1991 betreffende de jaarrekening van voorzorginstellingen onderworpen aan de wetgeving betreffende de controle der verzekeringsondernemingen
Koninklijk besluit van 19 april 1991 betreffende de jaarrekening van private voorzorgsinstellingen onderworpen aan de wetgeving betreffende de controle der verzekeringsondernemingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/04/1991
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/06/1991
Pagina:14065
Advies van de Raad van State 20458
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Opgeheven vanaf het boekjaar dat ingaat na 27/12/2007

Periode van geldigheid van 02/07/1991 tot 27/12/2007