help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 71839 van 16 februari 1998

"De artikelen 2 en 4 van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1990 worden vernietigd en artikel 5 van hetzelfde besluit wordt vernietigd in zoverre het terugwerkende kracht verleent aan artikel 1, van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1990."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/02/1998
Nummer: 71839
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 30/04/1998
Editie:2
Pagina:13823
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

UItwerking: datum waarop de vernietigde bepalingen met terugwerkende kracht uitwerking hadden: 01/11/1990

Periode van geldigheid van 01/11/1990 tot 01/09/2000