help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 4 oktober 1954 ter uitvoering van de wet van 10 maart 1954 tot verklaring en wijziging van het statuut der politieke gevangenen en hun rechthebbenden, en inzonderheid van artikel 2, § 3, betreffende de kampen of om het even welke andere plaatsen die het regime der internering hebben gekend


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/10/1954
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/10/1954
Pagina:7449
Advies van de Raad van State U - D