help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 3 oktober 1912 waarbij aan de houders van het diploma van doctor in de lichamelijke opvoeding ontslag wordt verleend van de overlegging van het bekwaamheidsdiploma voor het onderricht in de gymnastiek op de middelbare normaalscholen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/10/1912
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/10/1912
Pagina:6704
Advies van de Raad van State --