help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 16 december 1896 tot instelling bij het middenbeheer der mijnen van een aardkundige dienst die bijzonderlijk gelast is met de studie der vraagstukken betrekkelijk de liggingen der uitdelvingsstoffen en de waterleer


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/12/1896
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/12/1896
Pagina:5281
Advies van de Raad van State --
Periode van geldigheid van ... tot 12/09/2002