help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 31 augustus 1999 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/08/1999
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/03/2000
Pagina:6777
Advies van de Raad van State 29437
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie artikel 60: 01/08/1999, met uitzondering van :
1° artikel 3, 12°, dat uitwerking heeft met ingang van 01/09/1998;
2° artikel 5, § 1, 4° en 5°, van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage, zoals gewijzigd door artikel 7 van dit besluit, heeft uitwerking met ingang van 01/09/1998;
3° artikel 15 dat voor het basisonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en de centra in werking treedt op 02/01/2000.

Periode van geldigheid van 01/09/1998 tot ...