help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 13 november 1992 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 april 1991 tot bepaling van de duur van de werkelijke diensttermijn van dienstplichtigen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/11/1992
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/11/1992
Pagina:24351
Advies van de Raad van State 21870
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 30/11/1992 tot ...