help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 14 april 2000 tot wijziging van de artikelen 120, 122, 123, 125, 126, 127 en 128 van het besluit van 21 december 1988 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding en tot invoeging van een artikel 123bis in dit besluit


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/04/2000
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/06/2000
Editie:2
Pagina:21195
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/2000

Periode van geldigheid van 01/04/2000 tot 01/10/2009