help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 30 juli 1981 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 24 januari 1980 betreffende de aanwending, voor het Waalse Gewest, van de kapitalen die voortkomen uit het Fonds B2, door het Woningfonds van de Bond der Kroostrijke Gezinnen van België


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/07/1981
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/08/1981
Pagina:10196
Advies van de Raad van State 14028
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking