help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 19. März 2001 zur Zustimmung:
Zum Übereinkommen zwischen den Regierungen des Königreichs Belgien, der Bundesrepublik Deutschland, des Königreichs Dänemark, des Königreichs Spanien, der Republik Finnland, der Französischen Republik, der
Italienischen Republik, des Königreichs Norwegen, des Königreichs Schweden, des Schweizerischen
Eidgenossenschaft, des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nord-Irland über den Bau und Betrieb
einer Europäischen Synchrotronstrahlungsanlage, die Anhänge I, II, III und IV, zur Schlussakte und zu den
Resolutionen 1 bis 5, unterzeichnet in Paris, am 16. Dezember 1988;
Zum Beitrittsprotokoll des Königreichs der Niederlande zum Übereinkommen vom 16. Dezember 1988 über den
Bau und Betrieb einer Europäischen Synchrotronstrahlungsanlage, zur Anlage und zum Nachtrag zur
Schlussakte, unterzeichnet in Paris am 9. Dezember 1991;
Zum Abkommen zwischen dem Königreich Belgien und dem Königreich der Niederlande über ihre gemeinsame
Beteiligung am Bau und Betrieb einer Europäischen Synchrotronstrahlungsanlage sowie deren Durchführungsbestimmungen und zu dem ihm beigefügter Briefwechsel, unterzeichnet in Brüssel am 12. November 1990

Decreet van 19 maart 2001 houdende goedkeuring van:
- De Overeenkomst tussen de Regeringen van respectievelijk het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk Denemarken, het Koninkrijk Spanje, de Republiek Finland, de Republiek Frankrijk, het Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, de Republiek Italië, het Koninkrijk Noorwegen, het Koninkrijk Zweden en de Zwitserse Confederatie betreffende de bouw en de exploitatie van een Europese Synchrotronstralingsinstallatie, de Bijlagen I, II, III en IV, de Slotakte en de resoluties 1 tot 5, ondertekend te Parijs op 16 december 1988;
- Het Protocol van toetreding van het Koninkrijk der Nederlanden tot de Overeenkomst van 16 december 1988 betreffende de bouw en de exploitatie van een Europese Synchrotronstralingsinstallatie, de Bijlage en het addendum bij de Slotakte ondertekend te Parijs op 9 december 1991;
- De Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de gezamenlijke deelname aan de Europese Synchrotronstralingsinstallatie alsook de wijze van uitvoering ervan en de er bijgevoegde uitwisseling van brieven ondertekend te Brussel op 12 november 1990


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/03/2001
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/05/2001
Pagina:15494
Advies van de Raad van State 30897
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking