help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 20 mei 1994 tot goedkeuring van het (herziene) Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed, gedaan te La Valetta op 16 januari 1992


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/05/1994
Aard van de akte: Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/10/2002
Editie:2
Pagina:45015
Advies van de Raad van State 23006
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 13/10/2002 tot ...