help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 19 juni 1991 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 mei 1973 tot oprichting en vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/06/1991
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/07/1991
Pagina:15442
Advies van de Raad van State 20077
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking