help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 25 april 1990 betreffende de toekenning van toelagen en vergoedingen aan de leden van de Studiecommissie voor de immigratie en aan de door haar aangestelde deskundigen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/04/1990
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/06/1990
Pagina:12835
Advies van de Raad van State 19555
Inwerkingtreding / Uitwerking 15/05/1985

TT toepassingsperiode 15/05/1985 - 31/07/1986