help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 2. Dezember 2002 zur Festlegung des Haushaltsplanes der einnahmen der Deutschsprachigen Gemeinschaft für das Haushaltsjahr 2003

Decreet van 2 december 2002 houdende de begroting van de ontvangsten van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2003


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/12/2002
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/02/2003
Editie:2
Pagina:9736
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2003

Periode van geldigheid van 01/01/2003 tot 31/12/2003