help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 7 april 2003 tot vaststelling van minimumnormen voor het houden van reptielen in dierentuinen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Vernietigde akte !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/04/2003
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/05/2003
Editie:2
Pagina:28232
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Akte waarvan de tenuitvoerlegging werd geschorst bij arrest RvS: zie "Alle" in de analyse.

Periode van geldigheid van 07/04/2003 tot ...
Opmerkingen