help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 4 april 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 november 2002 tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/04/2003
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/05/2003
Pagina:28888
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

TT 26/05/2003 - 17/03/2005

Periode van geldigheid van 26/05/2003 tot 17/03/2005