help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juni 2003 betreffende de stedenbouwkundige lasten die worden opgelegd bij de afgifte van stedenbouwkundige vergunningen]
Besluit van de Brusselse [Hoofdstedelijke Regering] van 12 juni 2003 betreffende de stedenbouwkundige lasten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Vernietigde akte !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/06/2003
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/07/2003
Editie:1
Pagina:36152
Advies van de Raad van State 34645
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/08/2003 ("eerste dag van de maand die volgt op de maand van zijn bekendmaking in het BelgischeStaatsblad")

Vernietigde akte

Periode van geldigheid van 01/08/2003 tot ...