help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 22 januari 1976 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 mei 1973 tot regeling van de invoer van zaaizaden en pootgoed van sommige plantensoorten en van teeltmateriaal van bosbouwsoorten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/01/1976
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/03/1976
Pagina:2894
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/02/1976