help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 12 september 2003 tot uitvoering van het decreet van 18 mei 1999 houdende oprichting van een Herplaatsingsfonds


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/09/2003
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/10/2003
Editie:1
Pagina:51616
Advies van de Raad van State 35741
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 02/11/2003 tot 04/11/2006