help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 21 november 2003 houdende de salarisschalen van bepaalde personeelsleden van het onderwijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/11/2003
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/02/2004
Editie:1
Pagina:7730
Advies van de Raad van State 36015
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/12/2001
Artikel 13, 15 , 16: 01/09/2002
Artikel 20, 23, 25 en 27: 01/09/1999
Artikel 30, 1°: 01/09/2000
Artikelen 33, 34, 35, 36: 01/07/2001
Artikel 37, §§ 1 en 3: 01/01/2002
Artikel 37, § 2: 01/06/2003

TT Art. 5, §§ 3 en 4, en art. 6, §§ 3 en 4: 01/12/2001 - 31/08/2002.

Periode van geldigheid van 01/09/1999 tot 31/08/2018