help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 7 november 2003 tot oprichting van een opvoedingsafdeling van de gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand "De Kempen" en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2001 tot vaststelling van de capaciteit van de gemeenschapsinstellingen voor Bijzondere Jeugdbijstand


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/11/2003
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/03/2004
Pagina:11495
Advies van de Raad van State 35948
Inwerkingtreding / Uitwerking Te bepalen door de Vlaamse minister, bevoegd voor de Bijstand aan personen

Nooit in werking getreden

Periode van geldigheid van 55/55/5555 tot 01/01/2007