help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van 9 april 2004 - Subdelegatie van sommige bevoegdheden inzake landschapszorg aan het afdelingshoofd van de afdeling Monumenten en Landschappen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/04/2004
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/05/2004
Editie:1
Pagina:39365
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 23/03/2004

Periode van geldigheid van 23/03/2004 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.