help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Décret du 1er avril 2004 relatif au dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/04/2004
Aard van de akte: Décret de la Région wallonne
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/06/2004
Editie:2
Pagina:42079
Advies van de Raad van State 35031
Inwerkingtreding / Uitwerking Entrée en vigueur: 10/03/2006 (AGW 22/12/2005)

Fin de vigueur: dispositions transitoires: voyez "Tous" dans l'analyse.

Periode van geldigheid van 10/03/2006 tot 30/09/2012
Opmerkingen Certaines dispositions de l'acte concernent exclusivement des matières transférées par la Communauté française; ces dispositions sont applicables uniquement en région de langue française.