help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 11 mei 2004 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Subito 70", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/05/2004
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/08/2004
Editie:1
Pagina:58664
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/08/2004

Periode van geldigheid van 01/08/2004 tot ...