help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 17 december 1963 tot wijziging van artikel 57bis van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en tot vaststelling van de berekeningswijze van de kinderbijslag en van de bijdragen voor de werknemers wier wekelijkse arbeid verdeeld is over minder dan vijf dagen van meer dan acht uren per dag


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/12/1963
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/01/1964
Pagina:389
Advies van de Raad van State 8548