help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van het Arbitragehof nr. 154/2004 van 22 september 2004

"- vernietigt artikel 25 van de wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid;
- (...)."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/09/2004
Nummer: 154/2004
Aard van de akte: Arrest van het Grondwettelijk Hof
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 15/10/2004
Editie:3
Pagina:72312
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: dag van bekendmaking

Uitwerking: de gevolgen van de vernietigde bepaling worden gehandhaafd tot en met 31 december 2004.

Periode van geldigheid van 01/01/2005 tot ...