help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 18 mei 1934 - Overeenkomst gesloten op 5 april 1934, te Sofia, tot bevordering van het handelsverkeer en de handelsvereffeningen tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en het Koninkrijk Bulgarije


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/05/1934
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/06/1934
Pagina:3311
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking