help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 1 februari 2005 tot vaststelling van bemonsteringswijzen voor de officiële controle op het tingehalte in levensmiddelen in blik


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/02/2005
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/02/2005
Editie:2
Pagina:4478
Advies van de Raad van State 37846
Inwerkingtreding / Uitwerking 31/12/2004

Periode van geldigheid van 31/12/2004 tot ...