help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 20. Dezember 2004 zur Regelung der gewöhnlichen Verwaltungsaufsicht
über die Gemeinden des Deutschen Sprachgebiets

Decreet van 20 december 2004 houdende organisatie van het gewone administratieve toezicht op de gemeenten van het Duitse taalgebied


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/12/2004
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/03/2005
Editie:3
Pagina:12023
Advies van de Raad van State 37607
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2005 (art. 31)

Periode van geldigheid van 01/01/2005 tot ...
Opmerkingen Wat de voorschriften inzake begrotingsdocumenten betreft, zie ook de circulaires die alleen in het Duits zijn opgesteld, zoals deze: Rundschreiben vom 5. Oktober 2022 über die Erstellung der Haushaltsdokumente der Gemeinden des Gebietes deutscher Sprache (I), numac: 2022206857, http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm