help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Bericht van 14 juli 2005 aan de Dames en Heren Burgemeesters van het Rijk betreffende het specifieke geval van een terugkeervisum, afgeleverd tijdens de zomervakantieperiode van 2005 aan de vreemdelingen die naar België terugkeren om de procedure van gezinshereniging voort te zetten die aangevat werd op grond van artikel 10 of 40 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/07/2005
Aard van de akte: Omzendbrief van de Federale overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/08/2005
Pagina:34385
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking TT

Opmerkingen Alhoewel de akte door zijn auteur niet uitdrukkelijk als omzendbrief wordt betiteld, kan hij op grond van de inhoud ervan als dusdanig beschouwd worden.